Katalog produktů

Vážené kolegyně a vážení kolegové!

Předkládáme Vám základní nabídku našich individuálně vyráběných ortopedických pomůcek, které jsou dle naší dlouholeté praxe nejvíce používány.

Zároveň nabízíme inspirativní výběr nejčastěji používaných sériových pomůcek, distribuovaných v naší prodejně zdravotnických potřeb, samozřejmě s možností vybavení jakoukoli PZT, kterou trh v budoucnosti nabídne.

Někdy se ale Vy i my dostáváme do situace, vyžadující naprosto atypické řešení. V takovém případě je pro vás ideální přímý kontakt s odborným technikem či lékařem specialistou v oboru ortopedická protetika. Proto uvádíme i telefonní kontakty a v případě odborných konzultací Vás jen prosíme o Váš čas. Náš specializovaný tým se Vám bude snažit nabídnout optimální řešení.

Věříme, že tento katalog Vám bude dobrým pomocníkem při indikacích ortopedických pomůcek pro Vaše pacienty.

Tým spolupracovníků
Ortotika-protetika s.r.o.


Ortézy dolních končetin

KYČELNÍ

RGO
Dvouosá modulární kyčelní ortéza
Kód: 05 / 00 23412 schválení RL, úhrada I, nárok 1x za 24 měsíců
Indikace: Spina bifi da, myelomeningokéla, paraplegie s lézí v úrovni Th5-L2
Předepisující: CHI, NEU, OP, ORT, REH
Popis: objímkový aparát, kde hraje významnou roli spojení dlah DKK s pánevním modulem. Dvouosý systém umožňuje rotaci pánve v rozsahu 15°, čímž dochází k posunu vpřed. Díky modulárnímu systému je s aparátem snadná manipulace a umožňuje nastavitelnost jednotlivých dílů dle růstu pacienta. Pro pacienty od 4 let s hmotností do 65 kg.
   

Coxitis ortéza
Kód dospělí: 05 / 00 00954 úhrada I, nárok 1x za 12 měsíců
Kód děti: 05 / 00 00949 úhrada I, nárok 1x za 6 měsíců
Indikace: pooperační stavy, stavy po luxacích TEP, instability kyčelního kloubu
Předepisující: CHI, NEU, OP, ORT, REH
Popis: ortéza zabraňující addukci s pevnou stehenní a pánevní poloobjímkou. Jednoosý kloub s nastavitelným rozsahem pohybu v sagitální rovině, flexe 0–90 stupňů, extenze 0–30 stupňů.

Coxitis bandáž
Kód dospělí: 05 / 00 78164 úhrada I, nárok 1x za 12 měsíců
Kód děti: 05 / 00 78162 úhrada I, nárok 1x za 6 měsíců
Indikace: koxarthrosa, stavy po TEP
Předepisující: CHI, NEU, OP, ORT, REH
Popis: elastická měkká bandáž na velcro, vyrobená z vysoce prodyšného materiálu.

Denis Brown ortéza
Kód děti: 05 / 00 00949 úhrada I, nárok 1x za 6 měsíců
Indikace: DMO, stavy po operacích DKK vyžadující stabilizaci kyčelního kloubu v abdukci, s nastavitelnou vnitřní rotací DKK. V modifi kaci ke konzervativní terapii PEQ se zevně rotačním postavením bércových objímek.
Předepisující: CHI, NEU, OP, ORT, REH
Popis: CHI, NEU, OP, ORT, REH
Popis: hlezenní plastové objímky spojené s kovovou dlahou umožňující nastavit požadovanou abdukci a rotaci DKK.

Denis Brown ortéza s pánevní objímkou
objímky DKK dle určení – bércové či stehenní
Kód dospělí: 05 / 00 00954 úhrada I, nárok 1x za 12 měsíců
Kód děti: 05 / 00 00949 úhrada I, nárok 1x za 6 měsíců
Indikace: symetrická stabilizace kyčelních kloubů, DMO se spastickou lateralisací, stavy po tříetážových operacích
Předepisující: CHI, NEU, OP, ORT, REH
Popis: plastové objímky DKK v provedení dle označení: nízkých bércových nebo vysokokých stehenních. Dle označení jsou možné modely s fenestrovanou patou či podkolením k docílení většího redresního tlaku u spastických postižení, s usnadněnou kontrolou operační rány. Ortézy DKK jsou spojené s pánevní objímkou dvouosými dlahami a jejich vzájemné postavení je nastavitelné na spojující kovové dlaze do požadované abdukce a rotace.

Atlanta ortéza bez pánevní objímky
Kód děti: 05 / 00 00949 úhrada I, nárok 1x za 6 měsíců
Indikace: zajištění abdukce DKK bez ovlivnění rotace v kyčelním kloubu, Mb Perthes.
Předepisující: CHI, NEU, OP, ORT, REH
Popis: stehenní objímky spojené teleskopem, který určuje abdukci v kyčelním kloubu a zároveň umožňuje rotací pánve chůzi vpřed.
   

Atlanta ortéza s pánevní objímkou
Kód děti: 05 / 00 00949 úhrada I, nárok 1x za 6 měsíců
Indikace: zajištění symetrické abdukce DKK bez ovlivnění rotace v kyčelním kloubu, Mb Perthes
Předepisující: CHI, NEU, OP, ORT, REH
Popis: pánevní a stehenní objímky spojené s dvojosými dlahami, mezi stehenními objímkami je stavitelný teleskop, který určuje abdukci v kyčelním kloubu a zároveň umožňuje rotací pánve chůzi vpřed.
   

Zpět

© 2009 Ortotika – protetika s.r.o.