Katalog produktů

Vážené kolegyně a vážení kolegové!

Předkládáme Vám základní nabídku našich individuálně vyráběných ortopedických pomůcek, které jsou dle naší dlouholeté praxe nejvíce používány.

Zároveň nabízíme inspirativní výběr nejčastěji používaných sériových pomůcek, distribuovaných v naší prodejně zdravotnických potřeb, samozřejmě s možností vybavení jakoukoli PZT, kterou trh v budoucnosti nabídne.

Někdy se ale Vy i my dostáváme do situace, vyžadující naprosto atypické řešení. V takovém případě je pro vás ideální přímý kontakt s odborným technikem či lékařem specialistou v oboru ortopedická protetika. Proto uvádíme i telefonní kontakty a v případě odborných konzultací Vás jen prosíme o Váš čas. Náš specializovaný tým se Vám bude snažit nabídnout optimální řešení.

Věříme, že tento katalog Vám bude dobrým pomocníkem při indikacích ortopedických pomůcek pro Vaše pacienty.

Tým spolupracovníků
Ortotika-protetika s.r.o.


Protézy dolních končetin

Protéza pro amputaci v bérci a níže (Syme, Chopart)
(standardní vybavení)
Kód prvovybavení: 05 / 00 11533
Kód dospělí: 05 / 00 11534 úhrada I, nárok 1x za 24 měsíců
Kód děti: 05 / 00 01673 úhrada I, nárok dle potřeby
Indikace: amputace v bérci a níže
Předepisující: OP, ORT, REH
Popis: pahýlové lůžko z akrylátu, skelet z tubulárních dílů. Specifikace jednotlivých dílů podle potencionálních funkčních schopností uživatele.

Protéza pro exartikulaci v kolenním kloubu
(standardní vybavení)
Kód prvovybavení: 05 / 00 11536 prvovybavení
Kód dospělí: 05/ 00 11538 úhrada I, nárok 1x za 24 měsíců
Kód děti: 05 / 00 01673 úhrada I, nárok dle potřeby
Indikace: amputace v kolenním kloubu
Předepisující: OP, ORT, REH
Popis: pahýlové lůžko z akrylátu, skelet z tubulárních dílů, Specifikace jednotlivých dílů podle potencionálních funkčních schopností uživatele.

Stehenní protéza
(standardní vybavení)
Kód dospělí:: 05 / 00 11536 prvovybavení
Kód dospělí: 05 / 00 11538 úhrada I, nárok 1x za 24 měsíců
Kód děti: 05 / 00 01673 úhrada I, nárok dle potřeby
Indikace: amputace ve stehně
Předepisující: OP, ORT, REH
Popis: pahýlové lůžko z akrylátu, skelet z tubulárních dílů. Specifikace jednotlivých dílů podle potencionálních funkčních schopností uživatele.

Protéza pro exartikulaci v kyčelním kloubu
(standardní vybavení)
Kód pro dospělé: 05 / 00 11536 prvovybavení
Kód dospělí: 05 / 00 01674 úhrada I, nárok 1x za 24 měsíců
Kód děti: 05 / 00 01673 úhrada I, nárok dle potřeby
Indikace: amputace v kyčelním kloubu
Předepisující: OP, ORT, REH
Popis: pahýlové lůžko z akrylátu, skelet z tubulárních dílů, Specifikace jednotlivých dílů podle potencionálních funkčních schopností uživatele.

Speciální protézy: podléhají schválení revizním lékařem
Bércová protéza: kód: 05 / 00 11535 pro všechny skupiny: úhrada I,
Protéza pro exartikulaci v kol. kloubu: kód: 05 / 00 11539 nárok 1x za 24 měsíců
Stehenní protéza: kód: 05 / 00 11539
Protéza pro exartikulaci v kyč. kloubu: kód: 05 / 00 11539
Předepisující: OP, ORT, REH
Speciální protézy: funkční indikace protézy představuje návrh uspořádání protézy DK podle očekávaného stupně aktivity uživatele v závislosti na jeho celkovém zdravotním stavu, stupeň aktivity č. 3, 4, komponenty: chodidlo se schopností akumulace a uvolňování energie – dynamické typy chodidel (pružný skelet z kompozitních materiálů) s ohledem na vysoký stupeň aktivity uživatele. Kolenní kloub jednoosý nebo polycentrický s pneumatickou jednotkou s ohledem na vysoký stupeň aktivity uživatele. Doplňkové moduly: rotační adaptéry, tlumiče rázů, torzní tlumiče apod. Pahýlové lůžko podle stavu pahýlu (podtlakové, silikon).

© 2009 Ortotika – protetika s.r.o.